Regnskapsføring

Agio Forvaltning AS er et autorisert regnskapsbyrå som ble etablert i 2010.

Pr. i dag har vi 9 godt kvalifiserte medarbeidere som har erfaring fra de fleste bransjer og de fleste organisasjonsformer.

Hvis ditt selskap søker et aktiv og rådgivende regnskapsbyrå er vi der for dere.

Økonomisk trygghet

Ved et tett samarbeid fra første dag og hyppige gjennomganger av bilag og dokumenthåndtering til selskapet, kan vi hurtig få igangsatt en effektivisering av hvordan vi ønsker bilag og annen dokumentasjon håndtert, samt at deres kostnader på regnskapstjenester vil holdes nede til det minimale.

Noen av våre tjenester:

 • Eget fakturamottak
 • Elektronisk fakturabehandling
 • Mottak og arkivering av bilag fra kunde
 • Effektivisert av dokumenthåndtering
 • Generell regnskapsførsel fra A til Å
 • Postering av inngående faktura, utgående faktura, betalingsbilag, bankbilag, m.m.
 • Løpende avstemming av balanse og resultatregnskapskonti
 • Lønnsføring og rapportering for ansatte, inkl. diverse trekk, bidragstrekk, m.m.
 • Innrapportering av mva pr. termin
 • Innrapportering av aga og forskuddstrekk pr. termin
 • Utarbeiding av kvartalsregnskap
 • Reskontroføring av kunde og leverandør
 • Diverse innrapporteringer til det offentlige
 • Arkivering av bilag iht. regnskapsloven
 • Klargjøring av regnskap til årsavslutning
 • Kontaktperson for revisor vedrørende revisjon
 • Rådgiver vedrørende skattespørsmål for årsavslutning
 • Rådgivning opp mot finansieringsinstitusjoner
 • Generell bistand vedrørende deres økonomi og drift
Interessant?

Kontakt oss for en uformell samtale, hvor vi sammen gjennomgår deres behov og utarbeider et skreddersydd tilbud.

 

Personvern og cookies

Agio Forvaltning AS - autorisert regnskapsfører
Hjalmar Johansens gate 25
9007 Tromsø
Postboks 113
9252 Tromsø
T: 92 20 66 55
E: post@agioforvaltning.no
O: NO 995 366 517 MVA

Medlem Regnskap Norge