Medlemskap i Regnskap Norge

NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres ForeningAgio Forvaltning er stolt medlem av Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon og med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen.

4 gode grunner til å velge et regnskapsbyrå som er medlem i Regnskap Norge:

  1. Alle medlemmer er autoriserte og underlagt krav om etterutdanning. Regnskap Norge yter mange faglige tjenester og driver en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet for å holde medlemmene faglig oppdatert.
  2. En egen kvalitetskontrollordning som innebærer at alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollvirksomheten skal bidra til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og følger de lover og bransjestandarder de er pålagt.
  3. I tillegg er vi pliktig til å ha forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.
  4. Disiplinærsystem som åpner for at misfornøyde kunder kan klage på regnskapsfører og få behandlet klagen kostnadsfritt.

Mer om Regnskap Norge på deres nettsider »

 

Personvern og cookies

Agio Forvaltning AS - autorisert regnskapsfører
Hjalmar Johansens gate 25
9007 Tromsø
Postboks 113
9252 Tromsø
T: 92 20 66 55
E: post@agioforvaltning.no
O: NO 995 366 517 MVA

Medlem Regnskap Norge