Regnskap foretak

God service, økonomisk trygghet og bedre inntjening
Kontakt oss
Regnskapsmøte regnskap Agio Forvaltning

Regnskapstjenester

Agio Forvaltning tilbyr regnskapstjenester innenfor de fleste bransjer og organisasjonsformer. Vi er opptatte av å finne løsninger som hjelper våre klienter til å drifte på en optimal måte, med et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi tilpasser oss våre klienters behov, og kan operere som alt fra totalleverandør av regnskapstjenester, til å gi bistand til utvalgte oppgaver. 

Vi tilbyr blant annet

 • Eget fakturamottak
 • Elektronisk fakturabehandling
 • Mottak og arkivering av bilag fra kunde
 • Effektivisert av dokumenthåndtering
 • Generell regnskapsførsel fra A til Å
 • Postering av inngående faktura, utgående faktura, betalingsbilag, bankbilag, m.m.
 • Løpende avstemming av balanse og resultatregnskapskonti
 • Lønnsføring og rapportering for ansatte, inkl. diverse trekk, bidragstrekk, m.m.
 • Innrapportering av mva pr. termin
 • Innrapportering av aga og forskuddstrekk pr. termin
 • Utarbeiding av kvartalsregnskap
 • Reskontroføring av kunde og leverandør
 • Diverse innrapporteringer til det offentlige
 • Arkivering av bilag iht. regnskapsloven
 • Klargjøring av regnskap til årsavslutning
 • Kontaktperson for revisor vedrørende revisjon
 • Rådgiver vedrørende skattespørsmål for årsavslutning
 • Rådgivning opp mot finansieringsinstitusjoner
 • Generell bistand vedrørende deres økonomi og drift

Tilpasset dine behov

I Agio Forvaltning er vi genuint opptatt av våre klienter. Vi fokuserer på å oppnå en helhetlig forståelse av våre klienters drift og økonomi. Gjennom aktiv kommunikasjon, den løpende regnskapsførselen og god tilgjengelighet, vektlegger vi å kjenne våre klienters situasjon og målsetninger. Dette bidrar til leveranse av effektive og tilpassede tjenester av ypperste kvalitet.

Våre medarbeidere har erfaring fra et bredt utvalg av regnskapssystemer, noe som gjør oss tilpasningsdyktige i forbindelse med valg av systemløsning.

Regnskap tilpasset dine behov Agio Forvaltning

Agio Forvaltning er stolt medlem av Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon, med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen. 

Fire grunner til å regnskapsbyrå som er medlem i Regnskap Norge

Krav om etterutdanning, samt at alle medlemmer er autoriserte. Regnskap Norge yter faglige tjenester og driver en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet for å holde medlemmene faglig oppdatert.

Kvalitetskontrollordning som innebærer at alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollvirksomheten skal bidra til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og følger pålagte lover og bransjestandarder.

Pliktige forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Disiplinærsystem som åpner for at misfornøyde kunder kostnadsfritt kan klage på regnskapsfører.

Nyheter fra Regnskap Norge

Regnskap Norge Siste nytt fra Regnskap Norge