HMS og Internkontroll

Vi tilbyr et web basert HMS og internkontrollsystem tilpasset alle typer borettslag og sameier.

Systemet heter Norik Web og har vært ledende på markedet siden 2002.

Borettslag og sameier tilhører bransjen forvaltning og drift av eiendom og må følge lovene og forskriftene som gjelder for dette. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet og utøvelse av Internkontroll er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og sameier.  Hensikten med å innføre og utøve internkontroll er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som mulig. Beboere skal til enhver tid være trygge i sitt nærmiljø.

Vår målsetting er å hjelpe styrene med å få på plass et fornuftig og fungerende HMS internkontroll system. Ved å bistå med oppsett av et komplett system tilpasset hvert enkelt borettslag eller sameie, gjør at styret sparer mye tid og frustrasjoner knyttet til etableringen av et fungerende system.

HMS internkontrollystemet er enkelt å bruke og alt ligger sikkert lagret på eksterne servere.  Det er et dataverktøy for å bygge opp et komplett HMS-system, gjennomføre og dokumentere kontroller etc. i tråd med Internkontrollforskriften. Her får styret hjelp til å få kontroll og oversikt over alt som omhandler lovverket innen HMS og internkontroll.

Her finner dere:

  • Ferdige maler til kontrollskjemaer, sjekklister, avvikslister, Brannbok, Hovedbok (HMS bok) med tilhørende rutiner, prosedyrer, risikoanalyser og RUH
  • Automatiske varslinger, påminnelser og beskjeder via e-post eller SMS til de personene som er satt til å ivareta Internkontrollen
  • Oversikt over alle lover, regler og forskrifter
  • Eget dokumentarkiv for avtaler, samsvarserklæringer, avtaler etc. Eksportmuligheter til PDF, Excel m.m.

Bruksområder:

  • Arbeidsmiljø
  • Brann
  • Elektro
  • VVS
  • Lekeplasser
  • Bygg

Systemet kan tilpasses hver enkelt virksomhet og ivaretar oppfølgingen og dokumentasjonen av internkontrollen.

Ved styreskifte bistår vi med opplæring og support. Dette gjør at man unngår permer med papirer og at alt man har utført er dokumentert ifølge lover og forskrifter.
Via vårt samarbeid med Agio Forvaltning kan vi tilby gunstige priser ved bruk av systemet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og en gjennomgang av deres behov.

Kontaktpersoner
Line Woldengen M: 952 17 070 E: post@hms-internkontroll.no
 

Personvern og cookies

Agio Forvaltning AS - autorisert regnskapsfører
Hjalmar Johansens gate 25
9007 Tromsø
Postboks 113
9252 Tromsø
T: 92 20 66 55
E: post@agioforvaltning.no
O: NO 995 366 517 MVA

Medlem Regnskap Norge