Ny frist til 31. august for årsmøter i sameier og borettslag i 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å utsette fristen for avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august 2020.

Dette kommer frem i en ny midlertidig lov som er vedtatt for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven gir også adgang til å gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter uten fysisk oppmøte, noe som muliggjør digital gjennomføring. Loven gir styret mandat til å beslutte om årsmøtet eller generalforsamlingen skal gjennomføres digitalt. Videre presiserer loven at andels- eller seksjonseiere ikke kan kreve fysisk gjennomføring dersom styret i boligselskapet har besluttet at årsmøtet eller generalforsamlingen skal gjennomføres digitalt.

Dersom ditt boligselskap ønsker å gjennomføre digitalt årsmøte eller generalforsamling, kan du ta kontakt med din faste forvalter i Agio Forvaltning. Vi hjelper borettslag og sameier med alt fra varsling, innkalling, digital møteplattform, møteledelse, protokollskriving og elektronisk signering av protokollen.

Ta gjerne kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål knyttet til den midlertidige loven. Loven finner du her.

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger kan virke skremmende for både nye og erfarne styremedlemmer. Bare forberedelsene i seg selv kan virke overveldende. Derfor tar vi oss av det aller meste knyttet til årsmøter og generalforsamlinger for våre boligselskap, - med mindre...