Covid-19 – Hva kan styrene gjøre når boligeierne får betalingsproblemer?

Styrene og Agio Forvaltning mottar en del spørsmål om hvordan boligselskapets styre og vi som forvalter skal håndtere eventuelle betalingsproblemer hos boligeierne, samt konsekvenser av dette.

Kan boligselskapet ettergi felleskostnader for en boligeier som har betalingsproblemer?

Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor boligselskapet er å betale felleskostnader hver måned. For å sikre boligselskapets økonomi er det etablert faste regler og rutiner for hvordan dette skal gjennomføres. Vår mening er at styret i boligselskapet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28).

I første omgang råder vi styrene til å oppfordre boligeierne med mulige betalingsproblemer til å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.

Avdragsfrihet på lån

En eventuell endring av låneavtalen, for eksempel avdragsfrihet en periode, forutsetter av selskapets långivere godtar dette. Hvis boligselskapet har lån som er knyttet til IN-ordning, så følger det av avtaleverket at man ikke kan få avdragsfrihet eller forlengelse av nedbetalingstiden.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål angående betalingsproblemer i boligselskap vi forvalter.

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger kan virke skremmende for både nye og erfarne styremedlemmer. Bare forberedelsene i seg selv kan virke overveldende. Derfor tar vi oss av det aller meste knyttet til årsmøter og generalforsamlinger for våre boligselskap, - med mindre...