Skal styret i boligseselskapet ha styrehonorar?

Vi får ofte spørsmål om styreleder og styremedlemmer i boligselskaper har krav på styrehonorar, og hvor mye honoraret skal utgjøre. Styrehonorar er ikke obligatorisk, hverken i borettslag eller boligsameier, og styret har dermed ikke krav på styrehonorar uten videre.

Hverken eierseksjonsloven eller borettslagsloven pålegger boligselskaper å fastsette styrehonorar, men begge lovene fastslår at det er opp til generalforsamlingen eller årsmøtet å vedta om boligselskapet skal fastsette et vederlag til styremedlemmene. Generalforsamlingen eller årsmøtet bestemmer også størrelsen på vederlaget.

I vårt arbeid ser vi at det er variasjoner i hvorvidt styrehonorar praktiseres, og også i størrelsen på styrehonorarene. Vår generelle anbefaling er at eventuelle styrehonorar står i stil til både størrelsen på boligselskapet, men også arbeidet styret utfører. Arbeidet som styremedlem i et lite sameie kan være vel så krevende som i et stort borettslag. Det er også verdt å tenke på at et motivert og hardtarbeidende styre er et av hovedfundamentene i et velfungerende boligselskap. Å investere i insentiver til styret kan derfor gi god avkastning i form av godt styrearbeid, god oversikt og trivsel i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om styrehonorar i et boligselskap vi i Agio Forvaltning forvalter, er det bare å ta kontakt med oss.

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...