Korttidsutleie i boligselskaper

En generell oppfatning om korttidsutleie av leiligheter har tidligere vært at det er fullt lovlig i boligsameier, men ikke i borettslag. Fra og med 1. januar 2020 gjelder riktignok nye og konkrete regler for korttidsutleie i boligselskaper.

Korttidsutleie er all utleie av en leilighet med en varighet på inntil 30 dager. Hovedregelen for boligsameier er at det kan drives korttidsutleie i til sammen inntil 90 dager pr. år. Dersom boligsameiet ønsker det, kan den øvre grensen på 90 dager pr. år endres til alt mellom 60 og 120 dager pr. år i boligsameiets vedtekter.

Eiere av andeler i borettslag kan også drive korttidsutleie, men bare inntil til sammen 30 dager pr. år. Her gir loven ikke rom for vedtektsendring av maksimal grense for korttidsutleie.

Dersom du har spørsmål om kortidsutleie av din leilighet er det lurt å begynne med å lese vedtekter og husordensregler. Disse finner du i beboerportalen. Ta også gjerne kontakt med din faste forvalter hos oss i Agio Forvaltning.

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...