Boligselskaper og eiendomsskatt

Det er forskjeller på hvordan eiendomsskatt faktureres fra kommunen avhengig av om du bor i et borettslag, et boligaksjeselskap eller et sameie.

Borettslag og boligaksjeselskap mottar eiendomsskatt for hele boligselskapet. Det er med andre ord boligselskapet som helhet som er skatteyter. Dette henger sammen med at andelseiere ikke eier hver sin fysiske andel, men snarere en bruksrett til andelen. Andelseiere skal derfor ikke motta faktura for eiendomsskatt direkte fra kommunen. Denne kostnaden inngår i boligselskapets felleskostnader.

I et boligsameie eier hver seksjonseier sin respektive seksjon. Seksjonseier er skatteyter, og derfor skal hver seksjonseier motta faktura for eiendomsskatt direkte fra kommunen. Eiendomsskatt for seksjonene inngår dermed ikke i felleskostnadene i et boligsameie.

Vi i Agio Forvaltning kontroller alltid fakturaene for eiendomsskatt. Dersom et sameie har blitt fakturert for eiendomsskatt, tar vi kontakt med kommunen og sørger for at fakturaene steiles til hver respektive seksjonseier.

Ta gjerne kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål knyttet til eiendomsskatt i et boligselskap forvaltet av oss.

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...