Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger kan virke skremmende for både nye og erfarne styremedlemmer. Bare forberedelsene i seg selv kan virke overveldende. Derfor tar vi oss av det aller meste knyttet til årsmøter og generalforsamlinger for våre boligselskap, – med mindre styrene foretrekker å gjøre det selv.

Vi utarbeider årsregnskap, og tar oss av all korrespondanse med revisor. Når revisor har godkjent årsregnskapet sender vi det ut til styrene for signering. Dette gjøres elektronisk, og årsregnskapene signeres ved bruk av BankID. Vi formulerer også et forslag til styrets årsmelding, slik at alt styret behøver å fylle inn er hvilke saker de har arbeidet med i løpet av styreperioden.

Vi produserer både varsler og innkallinger dersom styret ønsker det. Dette sikrer at alle dokumenter og saker kommer med, og at innkallingen sendes ut i henhold til gjeldende lovverk. Videre tilbyr vi utleie av topp moderne møterom, med alt av nødvendige fasiliteter. Ved ønske og behov, stiller vi også gjerne som møteleder.

Etter at årsmøtet eller generalforsamlingen er ferdig, skriver vi protokoll for våre klienter. Denne tjenesten forutsetter riktignok at vi har vært tilstede under årsmøtet eller generalforsamlingen. Deretter sendes protokollen elektronisk ut til signering. Også denne signeres enkelt ved bruk av BankID. Når protokollen er signert, sender vi den signerte protokollen til alle i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om årsmøtet eller generalforsamlingen i et boligselskap forvaltet av oss i, er det bare å ta kontakt med oss i Agio Forvaltning.  

Siste nytt

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig...